Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 13 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 84 | Reply 2 | Like 0
(84)
(2)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 105 | Reply 0 | Like 0
(105)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 94 | Reply 0 | Like 0
(94)
(0)
(0)
Top