Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 13 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 102 | Reply 2 | Like 0
(102)
(2)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 129 | Reply 0 | Like 0
(129)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 123 | Reply 0 | Like 0
(123)
(0)
(0)
Top