Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 13 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 212 | Reply 2 | Like 0
(212)
(2)
(0)
140x140
myfxbook คืออะไร
View 218 | Reply 0 | Like 0
(218)
(0)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 249 | Reply 0 | Like 0
(249)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 244 | Reply 0 | Like 0
(244)
(0)
(0)
Top