ภาษาอะไรที่เรียนไปแล้วทำงานในประเทศไทยถือว่าเงินดีจริงๆ เรียนไปคุ้มแน่นอน อยากทราบครับ