ซำ้ขออภัยครับ


เร่งสกิล x7.5
http://www.mediafire.com/download/0vagpnmz3wfe39d/TS3_Into_the_Future_Faster_Skills_+_hidden_Skills.package

เร่งสกิลเสร็จทันที 
http://www.mediafire.com/download/a5tc4cd75fb62jr/TS3_Into_the_Future_Instant_Skills_+_hidden_Skills.package

Credit:Modthesim