การอดอาหารไม่กินตามมื้อปกติ ทำให้การเผาผลาญในร่างกายลดลงไปถึง 50% คนที่ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหาร ช่วงแรกจะดีใจกับน้ำหนักที่หายไป แต่ร่างกายถูกลดกล้ามเนื้อลงไป ที่จะช่วยการเผาผลาญในร่างกาย หากกลับมากินปกติร่างกายจะอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะร่างกายเผาผลาญน้อยลงไปแล้ว

      ถ้าร่างกายมีกล้ามเนื้อมากร่างกายก็เผาผลาญได้มาก ดังนั้นจึงควรออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ ทานอาหารประเภทโปรตีน เพื่อให้ร่างกายเก็บไว้สร้างกล้ามเนื้อ

เครดิต Line | Health