ถึงทุกท่าน

กิล Undead Sanctuary จะหยุดการรับสมาชิกใหม่ จนกว่าการรวมเซิร์ฟกับ Loki และ Chaos จะเรียบร้อย

ถ้ามีการเปิดรับสมาชิกใหม่ จะทำการประกาศทางหน้าเว็บอีกครั้งครับ

พี่เด้ด.