ในการทำประกันชีวิตของแต่ละคนนั้นก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันไป บางครั้งก็อาจคิดว่า ทำไมต้องทำประกันชีวิต มีไว้ทำไมกัน ?  แต่คุณทราบไหมว่า ประกันชีวิตก็มีข้อดีที่ไม่ควรมองข้ามด้วยล่ะ ถ้าคุณอยากรู้ ลองมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้น

1.สร้างวินัยด้านการเงินได้อย่างมีแบบแผน

แน่นอนว่า การจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปีก็คือ วิธีฝึกวินัยการออมเงิน ได้อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากคนที่ทำประกันชีวิตส่วนใหญ่จะทราบถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกัน ทำให้ต้องวางแบบแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ ไม่ละเลยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และยังพบว่ามีหลายคนที่ใช้วิธีการซื้อประกันชีวิตเป็นอีก ส่งผลให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และลดการสูญเสียรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้มากขึ้น

2.มีเงินออมสำหรับอนาคต

เพราะเงินออมไม่ใช่ว่าจะเริ่มต้นกันได้ง่าย ๆ การทำประกันชีวิต ก็เป็นอีกช่องทางที่ทำให้คุณรู้สึกถึง คุณค่าของเงินออม ที่มีผลต่อการสร้างฝันในอนาคตรวมถึงในวัยเกษียณด้วย ดังนั้น การมีประกันชีวิตจึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณมีเงินออมติดตัวได้อย่างชัดเจน จับต้องได้ และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัว

3.สร้างหลักประกันของครอบครัว

หากคุณตัดสินใจทำประกันชีวิต นั่นหมายถึง คุณจะมีหลักประกันให้แก่ครอบครัวของคุณในอนาคตข้างหน้านี้แน่นอน เพราะเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงขึ้น หรือผู้เอาประกันเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ผลประโยชน์ในการทำประกัน จะตกเป็นของครอบครัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเอง ที่สำคัญ การทำประกันชีวิตยังใช้เป็นหลักประกันให้แก่ตัวผู้เอาประกันเองในอนาคตอีกด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ เป็นต้น

4.ช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อตัวคุณเอง

ซึ่งทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ คลายกังวล เมื่อทำประกันชีวิตก็ย่อมเหมือนกับมีของดีคุ้มกันทั้งตัวคุณเองและครอบครัวคุณ รวมถึงการส่งเสริมให้คุณใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท มีสติตลอดเวลา ระมัดระวังตัวเองเสมอ

5.ประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง

ถ้าถึงแม้ว่าคุณจะทำประกันชีวิตจนครบอายุสัญญาไปแล้ว ไม่มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น คุณก็ยังสามารถรับสินทรัพย์ไปเต็ม ๆ จากเบี้ยประกันที่สะสมไว้และกำไรจากการทำประกันชีวิตบอกไว้เลยว่า มูลค่าเงินเยอะพอตัว คุ้มค่าในการเก็บออมเงินชัวร์

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณจะเลือก [url=https://www2.chubb.com/th-th/personal/Life-Protection.aspx]ประกันชีวิต[/url] สักแห่งนั้น ก็อยากให้คุณได้อ่านพิจารณากรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละบริษัทให้รอบคอบอยู่เสมอ เมื่อมั่นใจแล้วก็ลุยเลยครับ เพราะชีวิตของคุณมีค่าต่อคนที่คุณรักอย่างมาก